Naming your Characters

This example, tortured though it may be, comes directly from the period when I was working on the the book that became Scandal. The hero of that book is of Welsh descent.

First Round List of Cool Hero Names

Possible Welsh Names:
 • Cadfan
 • CADOC
 • CADWGAWN
 • CAERWYN
 • CARADOC
 • CARADOG
 • EINION
 • ELISUD
 • ENFYS
 • ERCWLFF
 • FOLANT
 • GAWAIN
 • GERAINT
 • GERALLT
 • GETHIN
 • GORONWY
 • GWIL
 • GWILIM
 • GWILLYM
 • GWILYM
 • GWYN
 • HEILYN
 • HYWEL
 • IAGO
 • IANTO
 • IDRIS
 • IDWAL
 • IEFAN
 • IESTYN
 • IEUAN
 • IFAN
 • ILAR
 • ILLTYD
 • IOLO
 • IOLYN
 • IORWERTH
 • ISLWYN
 • LLEW
 • LLEWELLYN
 • LLEWELYN
 • LLYWELLYN
 • LLYWELYN
 • MABON
 • MACSEN
 • MADOC
 • MADOG
 • MEIRION
 • MEURIC
 • MEURIG
 • MIHANGEL
 • MORCANT
 • NEIFION
 • NEIRIN
 • OWAIN
 • RHISIART
 • RHODRI
 • SIARL
 • SIEFFRE
 • SI´RS
 • TALFRYN
 • TALIESIN
 • TRAHERNE
 • TREFOR
 • TREV
 • TREVOR
 • WYN
 • WYNFOR
 • WYNN
 • WYNNE
 • YALE
 • YORATH

The Short List of First Names

 • Trefor
 • Owain
 • Cadwgawn
 • Gwilym
 • Madoc
 • Talfryn

The Short List of Last Names

 • Gyffes
 • Llewellyn
 • And the Winner is. . . .

  Gwilym Madoc Llewellyn.

[ back to top ]